Inloggen

ANBI Gegevens

ANBI gegevens Rijn en Lek

Naam stichting

Stichting Molenaars en Vrienden van de Wijkse Molen Rijn en Lek

Contactgegevens secretariaat

Martha M.M. de Wit

Singel 45

3961 CH Wijk bij Duurstede

M3dewit@gmail.com

0343 – 575347

Samenstelling Bestuur

Voozitter: Dorothea Augusta Dallmeijer, Dijkstraat 11. 3961 AA Wijk bij Duurstede

Secretaris: Martha Margaretha Maria de Wit, Singel 45, 3961 CH Wij bij Duurstede

Penningmeester: Margaretha Anna Maria de Wit, David van Bourgondieweg 1-16 3961 VZ Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

Beloningsstructuur bestuur

Het bestuur krijgt voor haar werkzaamheden geen vergoeding

Jaarverslag 2017

JAARVERSLAG 2017

Bezoekersaantal

2017 gaat de boeken in als een recordjaar met ruimschoots 10.000 bezoekers. Hierbij dient te worden aangetekend dat het 300 jarig jubileum van Koninklijke de Heus uit Barneveld ca 1500 gasten opleverde. Aan de andere kant werd een groter aantal zondagen met slechter weer dan gebruikelijk geregistreerd.

300 jaar Koninklijke De Heus

Een hoogtepunt was het bedrijfsjubileum van Koninklijke De Heus die de festiviteiten van de onderneming concentreerde in Wijk bij Duurstede omdat de familie De Heus meer dan honderd jaar eigenaar is geweest van de molen Rijn en Lek en ook de wereldberoemde molen van Ruisdael in bezit heeft gehad. Naast de festiviteiten tekende de jubilerende onderneming met de Vereniging de Hollandsche Molen een samenwerkingsovereenkomst inzake onderhoud van de molen.

Pr/publiciteit

De Rijn en Lek stond meerdere malen in de landelijke schijnwerpers met een EO tv-uitzending Geloof Hoop en Liefde, het RTV Utrecht programma Van Rossum Vertelt en een pauzefilmpje voor de regionale zender over de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Ook de hah bladen besteden frequent aandacht aan activiteiten op en rondom de molen.

Facebook

De facebook pagina kent een gestaag groeiende stroom volgers. Kijkhits zijn met stip weeropnamen. (Dubbele regenboog, hoogwater etc.) Ook actuele zaken worden enthousiast gevolgd.

Website

Gelet op de groeiende stroom buitenlandse bezoekers aan molen en op de website werd in december opdracht verstrekt voor een integrale Engelse vertaling.

Klantenbestand

In 2017 werd een tweetal nieuwe bedrijven als vaste afnemer van de meelproducten genoteerd. Restaurant Naast de Poort en Restaurant le Héron uit Utrecht. Ook het aantal zelfbakkende particulieren stijgt, zowel eenmalige klanten als vaste afnemers.

Trouwreportages

In 2017 is begonnen met het gericht benaderen van fotografen over de mogelijkheid van trouwreportages op de molen. Dit levert extra inkomsten op. 

Wijk bij Duurstede, 29 maart 2018.

Activiteitenplan 2019

ACITIVITEITENPLAN 2019.

Herinrichting molen

In overleg met sponsor Koninklijke de Heus worden voorzieningen getroffen om bezoekers beter te kunnen opvangen. Daartoe zal de eerste zolder worden heringericht.

Uitbreiding openingsuren

Vrienden en molenaars gaan gericht actie ondernemen ter uitbreiding van het aantal vrijwilligers en molengidsen. Dit in het kader van een verruimde openstelling.

Educatie

Met de Hollandsche Molen wordt gezocht naar meer eigentijdse middelen om bij schoolkinderen en dagtoeristen de molen als wereldwijd erfgoed onder de aandacht te brengen.

Wijk bij Duurstede 29 maart 2019.

Financieel overzicht 2017

Financieel overzicht 2017

KVK gegevens